Aansprakelijkheid en intellectueel eigendom

Garantie op juistheid

“N-VA Huldenberg” streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website (in de breedste zin: beeldmateriaal, tekst, etc.)  onvolledig en/of onjuist zijn, dan kan N-VA Huldenberg daarvoor niet aansprakelijkheid gesteld worden.

“N-VA Huldenberg” aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of juistheid van pagina’s van externe organisaties waarnaar op de website “VisitHuldenberg”, al dan niet via hyperlinks, verwezen wordt.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie (in de breedste zin: beeldmateriaal, tekst, etc.) op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van “N-VA Huldenberg” is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere informatie op deze website te gebruiken. De intellectuele eigendom berust bij “N-VA Huldenberg”.

“N-VA Huldenberg” behoudt zich het recht voor om alle informatie (foto’s, teksten, links, etc.) te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.